Lad os hjælpe dig og dine patienter med det, du ønsker

DEL

Henviste behandlinger

Tandspecialisten har igennem en lang årrække modtaget henvisninger i samarbejde med tandklinikker landet over indenfor almen oral kirurgi, implantologi samt parodontologi. Dette samarbejde med vores kolleger ønsker vi nu at udbygge og formalisere - blandt andet med dette afsnit på vores hjemmeside, "For tandlæger".

Udgangspunktet vil altid være dine ønsker og krav, og samarbejdet vil naturligvis udelukkende foregå i det omfang du som henvisende tandlæge ønsker det. Du bestemmer således selv hvor stor en del af behandlingen, du selv vil varetage og hvilken del, du ønsker vi skal tage os af.

Henviste behandlinger

I forlængelse heraf vil vi i videst muligt omfang være dig behjælpelig med den del af behandlingen du selv ønsker at foretage, eksempelvis suprastruktur på implantat behandlinger.

Kontakt os gerne for en snak om de ønsker, du måtte have til en fleksibel underleverandør, der kan indgå i din overordnede behandlingsplan som henvisende tandlæge.

Du er velkommen til at anvende vores henvisningsskema, som du finder her på hjemmesiden og til at læse mere om dine muligheder ved brug af vores Conebeam CT scanner.