En fyldning efter et hul i tanden skal da ikke kunne ses…

DEL
 • Valg af tandfyldninger

  a

  Hos Tandspecialisten lægger vi stor vægt på, at du får den rigtige vejledning med hensyn til valg af tandfyldning. Hver enkelt tand bliver derfor nøje vurderet med hensyn til slid, styrke og placering i tandrækken før valg af fyldning tages og den endelige tandbehandling igangsættes.

 • Fordele ved plastfyldninger

  a

  Det mest anvendte fyldningsmateriale til tænder er i dag plast. Det kan anvendes til fyldninger i både fortænder og kindtænder.

  Tandfyldninger

  Mange fordele ved plastfydninger
  En af fordele ved at anvende plast til fydninger er at materialet har en evne til at ”klistre” tanden sammen således, at du i mange tilfælde kan udsætte eller helt undgå en noget dyrere kronebehandling..

  Plastmaterialer er i dag særdeles stærke og hodbare i brug, men rummer dog også en kosmetisk styrke. Plastfyldninger kan nemlig laves i helt samme farvenuance, som dine egne tænder, så det praktisk talt biver umuligt, at se forskel på plast og tand.

 • Amalgam fyldninger (sølvplomber)

  a

  Sundhedsstyrelsen har siden 2008 anbefalet, at amalgam fyldninger – også kendt som sølvplomber – udelukkende anvendes ved særligt vanskelige huller i tænder bl.a. fordi de indeholder kviksølv.

  Tandfyldninger

  I tillæg hertil er det ved lovgivning også forbudt for tandlæger i Danmark at anvende amalgam sølvplomber i hvilken som helst tand eller tandflade.

  Amalgam sølvplomber må nemlig kun benyttes til store fyldninger i kindtænder, og udelukkende på kindtændernes tyggeflader.

  Disse tænder fungerer nemlig under meget stort pres under tygning hvorfor fyldningen skal være særligt stærk.

  Heldigvis er fyldninger i kindtænder knap så synlige, da sølv heller kosmetisk er den bedste løsning eftersom amalgam ikke kan laves i tandens egen farve, hvilket de færreste synes er pænt.

  Ydermere er det også her i landet forbudt at benytte amalgam sølvplomber som tandfyldning i ikke-blivende tænder (mælketænder).

 • Udskiftning af eksisterende tandfyldning

  a

  Har du en række gamle tandfyldninger siddende er det måske værd at overveje om tiden er kommet til at få dem skiftet. Der er flere fordele ved dette – både kosmetisk men også økonomisk på lidt længere sigt.


  Kosmetisk fordel

  Eksisterende amalgam sølvplomber kan ofte udskiftes med pænere fyldninger af plast, som faktisk kan matche farven på dine øvrige tænder. Det er naturligvis en særlig kosmetisk fordel, hvis du har en eller flere amalgam sølvplomber placeret et synligt sted i munden.


  Økonomisk fordel

  Amalgam er et stærkt fyldnings materiale til tænder, men har desværre nogle temmelige uheldige egenskaber. Med tiden udvider det sig, hvilket øger trykket på tanden indefra, så den kan danne sprækker og til sidst flække eller knække et stort hjørne af. Hvis man har en større amalgam sølvplombe, med mange år på bagen, så kan det være en god ide, at skifte den gamle tandfyldning ud, med en ny tandfyldning af plast, før tanden ganske enkelt flækker og bliver en dyr affære for dig – for slet ikke at tale om smerter og generne.


  Priser og planlægning

  Har du mange gamle amalgam sølvplomber, som snart står til at blive skiftet med nye plast tandfyldninger, så kontakt os så vi sammen kan få lagt en plan over hvad du ønsker lavet og hvad det kommer til at koste dig. På den måde får vores professionelle vurdering og en prissætning så du får et ordentligt beslutningsgrundlag før noget som helst andet.

 • Store tandfyldninger

  a

  Hvis tandfyldningen er meget stor - f.eks. hvis den fylder mere end halvdelen af den synlige del af tanden - kan en tandkrone være en mere holdbar og langsigtet løsning. Læs mere om tandkroner her

 • Porcelæn til fyldninger

  a

  Porcelæn er et af de stærkeste fyldningsmaterialer til tænder der findes.

  Kosmetisk overlegenhed
  Udover den store styrke giver porcelæn også virkelig store muligheder for farvetilpasning. Kombinet med den høje glans i porcelænet opnår man et resultat, hvor det ganske enkelt ikke er muligt at få øje på forskellen mellem en kunstig porcelænstand og dine egne naturlige tænder.

  porcelænsfasader

  Behandlinger med anvendelse af porcelæn
  Her på klinikken i Roskilde benytter vi porcelæn til mange af vores tandbehandlinger.

  Herunder kan du se i hvilke behandlinger materialet bliver anvendt :

  Porcelænsfyldninger, porcelænsfacader, porcelænskroner og porcelænsbroer.