Vi fjerner de problematiske visdomstænder skånsomt

DEL
 • Gener ved visdomstænder

  a

  Nogle får alle deres visdomstænder, nogle får enkelte og nogle får slet ingen. Det problematiske ved visdomstænder opstår først hvis de har svært ved at bryde frem i tandrækken.

  Visdomstænder

  Er det tilfældet bør man opsøge sin tandlæge med henblik på at en vurdering der også er baseret på et røntgenbillede.

  Hvis tænderne ikke er brudt rigtigt frem, men forbliver halvt nede i kæben bag den foranstående tand, er der nemlig risiko for udvikling af betændelse omkring tanden. Dette kan forårsage tilbagevendende tandbylder omkring tanden.

  Herudover kan visdomstændernes dårlige placering helt bagerst i munden give så ringe en tandhygiejne, at man får paradentose og caries på bagsiden visdomstænderne.

  I enkelte tilfælde er visdomstændernes frembrudskraft så stor, så de billedlig talt maser sig i tænderne foran. Visdomstænder kan også stoppe deres frembrydning uden at være helt frembrudte.

  I tilfælde af sådanne halvt frembrudte visdomstænder, er det en oftest en god idé at fjerne visdomstanden helt.

 • Hvor sidder visdomstænder ?

  a

  Vi mennesker får som regel 32 tænder – 16 i overmunden og 16 i undermunden.Tænderne kan man opdele i tandgrupper – fortænder, hjørnetænder, små kindtænder og store kindtænder.

  Visdomstænder er kindtænder
  Man har 3 store kindtænder i hver side i såvel over- som undermund og de bagerste af disse store kindtænder kaldes visdomstænder.

 • Hvad er forskellen på en tand og en visdomstand ?

  a

  Visdomstænder, der bryder helt frem volder meget sjældent problemer, og de fungerer lige så godt og er lige så stærke, som alle de øvrige tænder. Så i teorien er der ingen forskel, men på grund af visdomstandens placering, kan den alligevel vise sig at blive problematisk.

 • Hvornår og hvor mange visdomstænder får man ?

  a

  Visdomstænderne bryder som oftest frem omkring 18 års alderen, men det kan også ske langt senere i livet. Det er også meget forskelligt, hvor mange visdomstænder, man får. En del mennesker får ingen visdomstænder og nogle får én, to, tre eller fire.

 • Gener ved visdomstænder

  a

  Hos mange bryder visdomstænderne ikke ordentligt frem, eller ligger og forstyrrer nabotænderne.

  Visdomstænder

  Er det første tilfældet, kan det føre til huller eller betændelse omkring visdomstanden, hvilket kan være ganske smertefuldt.

  I sidste ende kan generne også føre til at de såkaldte nabotænder - altså de nærmeste tænder - begynder at blive ødelagte. I så tilfælde bør visdomstænderne fjernes.

  Kontakt os gerne hvis du ønsker en undersøgelse.

 • Skal visdomstænder fjernes eller blive ?

  a

  En tand, som er placeret nede i kæben og som normalt opdages tilfældigt på et røntgenbillede, skal kun fjernes hvis der synes at være sygdomsaktivitet omkring tanden. Tanden kan også give anledning til ødelæggelse af tanden foran og skal i disse tilfælde også fjernes. En visdomstand, som er beliggende i kæbeknoglen med pænt knogledække, bør ikke nødvendigvis fjernes. Hvorvidt en visdomstand skal fjernes eller ej, skal helst besluttes mellem 18 og 25 år, da det er betydeligt lettere og forbundet med færre bilsenkomplikationer at få fjernet visdomstanden i denne alder.

  Det er næsten altid nødvendigt med et stort oversigtsrøntgenbillede for at tandlægen kan få tilstrækkelig information til at beslutte om en visdomstand skal fjernes eller kan blive.

  Ofte vil vi vælge, at foretage en såkaldt CT scanning af tanden for at klarlægge kæbenervernes forløb i det pågældende område.

 • Smertefri tandudtrækning af visdomstænder

  a

  Betændelse i en visdomstand kan gøre rigtig ondt, men at få den trukket ud kan være helt smertefrit.

  Visdomstænder

  Tandudtrækning af en visdomstand er en relativt lille kirurgisk indgreb.

  Det foregår under lokalbedøvelse, men hos Tandspecialisten har vi også mulighed for at tilbyde indgrebet i narkose, hvis du måtte ønske det. Enten i fuld narkose eller i delvis narkose.

  Læs mere om vores narkoseteam, der kan fjerne enhver smerte fjernelse af visdomstænder hos tandlægen.